Колектив

За образованието,възпитанието и отглеждането на децата се грижи квалифициран персонал в състав:

Димитринка Ванушева – директор

Златка Иванова – старши учител

Пламен Петров – касиер/домакин

Галя Денева – готвач/помощник-възпитател

Елица Първанова – помощник-възпитател