За нас

В нашата детска градина по нещичко за всеки има!

Рисуваме,пеем,учим и творим,,

своето бъдеще смело градим!

ЕЛАТЕ ПРИ НАС!

НАШИЯТ АДРЕС Е:

с.Бръшляница, общ.Плевен, обл.Плевен ,ПК 5844,

ул. „Васил Левски“ №93, тел.: 0879822041

e-mail: dg_nezabravka.br@abv.bg

ДГ „Незабравка“,с.Бръшляница е общинска детска градина,която отваря за пръв път вратите си за малките палавници на 13.09.1974г. в преустроеното старо училище с една смесена група от 28 деца.

Към настоящия момент в детското заведение се отглеждат и възпитават 22 деца от една разновъзрастова група 3 – 7 годишни.

Нашите цели са: –

  • Оптимизиране възможностите на детското заведение за превръщането му в място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за децата, гарантираща равен достъп и качествено образование.
  • Център за родители,търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище на хора,които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.


               ХИМН НА ДГ „НЕЗАБРАВКА“

                              ВЕЧНО ДЕТЕ

текст- Татяна Йотова

музика- Хайгашот Агасян

Когато денят си отвори очите

и слънцето прати ми лъч,

когато ветрецът добряк ме попита

къде ще поема на път

ще кажа, че тръгвам с надежда и вяра

към нови, добри светове,

любов ще танцува в ръката ми бяла,

а аз ще съм вечно дете.

Пр. И в приказка пак ще се върна,

       вълшебства ще стават край  мен,

       сияйно лице ще обърна

       сред китния залез зелен

       И в приказка  пак ще се върна,

       вълшебства  ще стават край мен,

       при извора хладен, безкраен

       от жива вода сътворен.

Когато нощта запровесва дантели

и прати ми скитника сън,

ще яхна коне и ще питам не е ли

самият живот сладък звън –

животът  от мечти, красота и творене.

Идете си, зли ветрове!

Криле ме издигат-криле неродени,

а аз съм си вечно дете.

Пр.